1 min read
รีวิวหนังดังในตำนาน รีวิวหนังยุค 90s หนังกระแส หนังมาแรง หนังสารคดี หนังอินดี้ หนังใหม่ชนโรง

Bowling for Columbine การสืบสวนความเชื่อและวัฒนธรรมปืนในอเมริกา

“Bowling for Columbine” เป็นหนังสารคดีที่กล่าวถึงปัญหาความรุนแรงปืนในสหรัฐอเมริกา โดยการสืบสวนถึงเหตุการณ์การยิงสุดหนักที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมโคลัมไบน์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการสงสัยและการพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้ประชากรในสหรัฐอเมริกามีการใช้ปืนอย่างมากกว่าประเทศอื่น ๆ ในโลก ผู้กำกับและนักสืบสวนหลักในหนังคือไมเคิล มูร์ ที่พยายามวิเคราะห์ความรุนแรงปืนในสหรัฐอเมริกาผ่านมุมมองทางสังคม ซึ่งใช้วิธีการสัมผัสความเห็นของประชาชนจากทุกชั้นต่อหัวข้อนี้ โดยมีการสัมผัสและสัมภาษณ์กับคนในท้องถิ่น นักศึกษา นักเรียน นักประชาสัมพันธ์ และนักปืนที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ปืน หนังนี้ไม่เพียงแค่สัมผัสปัญหาการใช้ปืนในสหรัฐอเมริกา แต่ยังสืบหาสาเหตุและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนี้ ด้วยการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม และสถานการณ์ทางการเมืองที่เกี่ยวข้อง สารคดีเรื่อง “Bowling [more…]